MTBIKER odporúča Novohradský pedál
Sme mediálnym partnerom akcie.

Propozície


Dátum konania pretekov: 28. mája 2023
Miesto štartu a cieľa: Mestské kúpalisko Lučenec
Registrácia: od 08:00 do 10:30 hod.
Organizátor: Vlastimil Duzbaba, tel: +421907 181 838
Organizátor: Mesto Lučenec
Stavba trate: Vlastimil Duzbaba
Technická pomoc: Libuša Uderianová, tel: +421902 343 813
Výsledkový servis: dodávateľ elektronického merania časov - ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o

Kategórie


 • Pedál FAMILY kids 1 dospelý + 1 dieťa vo veku 7 – 11 rokov (2012 - 2016), dĺžka trate 25 km
 • Pedál FAMILY 1 dospelý + 1 dieťa vo veku 11 – 16 rokov (2007 - 2012), dĺžka trate 25 km
 • Junior 16 – 18 rokov (2005 - 2007), dĺžka trate 25 km
 • Juniorky 16 – 18 rokov (2005 - 2007), dĺžka trate 25 km
 • Muži HOBBY 19 - 39 rokov (1984 - 2004), dĺžka trate 25 km
 • Muži HOBBY 40+ - 40 a viac rokov (1983 a skôr) - dĺžka trate 25 km
 • Ženy HOBBY – 19 - 39 rokov (1984 - 2004) - dĺžka trate 25 km
 • Ženy HOBBY – 40 a viac rokov (1983 a skôr) - dĺžka trate 25 km
 • E-BIKE ženy – 19 a viac rokov (2004 a skôr) - dĺžka trate 25 km
 • E-BIKE muži – 19 a viac rokov (2004 a skôr) - dĺžka trate 25 km
 • Muži ELITE 19-39 rokov, (1984 - 2004) dĺžka trate 50 km
 • Muži MASTERS 40-49 rokov (1974 - 1983) - dĺžka trate 50 km
 • Ženy ELITE 19 a viac rokov (2004 a skôr)- dĺžka trate 50 km
 • Muži SENIOR - nad 50 rokov (1973 a skôr) - dĺžka trate 50 km

  Trať


 • Dĺžka: 25 km
 • Prevýšenie: 435 m
 • Povrch: lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky


  Registrácia a štartovné


  Prihlásiť sa je možné na tomto odkaze.
  Štartovné:
 • do 16.4.2023 – 18€
 • od 17.04.2023 do 14.05.2022 – 25€
 • od 15.05.2023 do 22.05.2023 – 30€
 • PEDÁL FAMILY: do 19.05.2023 – 27€ - registrácia iba online
 • NA MIESTE pre všetky kategórie: 40€  bez prezenčnej tašky do vyčerpania štartových čísel

 • Zmena trasy a presun štartovného: do 14.05.2022 - 0€
 • od 15.05.2022 - 3€
 • 5€ prenesenie štartovného na inú osobu

  V cene štartovného: nevratné štartové číslo s čipom, občerstvenie na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda), občerstvenie v cieli (voda), jedlo a nápoj v cieli (guľáš, kofola), umývanie bicyklov, sprchy a WC, zabezpečená prvá pomoc, automatická účasť v tombole,
  Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zľavnené termíny) a
  vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 40,-EUR v hotovosti. Platba
  kreditnou kartou nie je možná

  Informácie k platbe:
  IBAN: SK44 1111 0000 0017 3978 2009
  UniCredit Bank.
  Variabilný symbol: uvádzať vygenerovaný prihlasovacím systémom /príde na email/
  Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno/ mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné.
  Po úhrade štartovného odporúčame si na registračnej stránke overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.
  V prípade problémov s prihlasovaním, alebo priradením úhrady štartovného, prosím, kontaktuje nás na e-mailovej adrese: pretekybike@centrum.sk alebo tel: 0907 181 838.
  Online prihlásení pretekári, majú nárok na prezenčnú tašku (predpokladaný obsah tašky: nápoj GATORAGE, 250ml energetický nápoj HELL, nealko radler Zlatý Bažant, nálepka, šnúrka HELL, pero TEATRO, tyčinka Marva....,).
  Upozornenie: Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške. Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.

  Časy štartov:
 • Kategórie na 50 km o 11:00 hod (Muži ELITE, Ženy ELITE, Muži MASTERS, Muži SENIOR)
 • Kategórie 25 km o 11:15 hod: (Ženy HOBBY, Muži HOBBY, Muži HOBBY 39+, Junior, Juniorky, E-Bike, Pedál FAMILY/ kids)

  Ceny pre víťazov:
 • Prví traja z každej kategórie obdržia víťazné trofeje.
 • Pedal FAMILY/kids, každé dieťa dostane diplom a účastnícku medailu.
 • Tombola: Tombola prebehne po vyhodnotení pretekov. Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.

  Podmienky účasti na pretekoch


  Certifikovaná cyklistická prilba je povinná pre každého pretekára. Odporúča sa horský bicykel.
  Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj zdravotný preukaz.

  Zdravotný stav:
  Podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko a za plnej cestnej premávky.

  Poistenie:
  Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

  Škody:
  Organizátor nezodpovedá sa škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej trati.

  Pretekári v kategóriách:
  Junior/ Juniorky môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
  Pretekári od 15 do 18 rokov sú povinní, v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, doložiť podpísaný písomný súhlas rodičov. Bez tohto súhlasu, aj v prípade uhradenia štartovného, im nebude umožnené štartovať na pretekoch – súhlas si treba vyžiadať emailom.
  Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.
  Mimo vyznačenej občerstvovacej stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad.

  Odstúpenie počas pretekov:
  Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

  Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:
 • pretekár predčasne odštartuje,
 • neprejde všetkými kontrolami na trati,
 • sa pretekár bude správať nešportovo,
 • jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
 • neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)

  Zdravotné zabezpečenie:
  Počas pretekov bude zabezpečená základná zdravotná pomoc.

  Iné


 • Preteky sa konajú za každého počasia.
 • Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
 • Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.
 • Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
 • Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár.
 • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné nebezpečenstvo.
 • V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, pandémie sa ponecháva manipulačný poplatok.
 • Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípadne zrušenia pretekov.
 • Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.
 • Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, pri registračnom stanovišti a vklade 50€, ktorý v prípade jeho neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora.
 • Účastník podujatia berie na vedomie a dáva súhlas, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis, video-dokumentácia pre propagačné účely.
 • Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke Cyklistika Lučenec a použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.


  Kompletné propozície nájdete na tomto odkaze.
 • keyboard_arrow_up