Kalendár podujatí

Logo: Novohradský pedál Novohradský pedál

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme mediálnym partnerom akcie.

Propozície

Dátum konania pretekov: 12. mája 2024
Miesto štartu a cieľa: Mestské kúpalisko Lučenec
Registrácia: od 08:00 do 10:30 hod.
Časy štartov:
 • Kategórie na 50 km o 11:00 hod (Muži ELITE, Ženy ELITE, Muži MASTERS, Muži SENIOR)
 • Kategórie 25 km o 11:15 hod: (Ženy HOBBY, Muži HOBBY, Muži HOBBY 39+, Junior, Juniorky, E-Bike, Pedál FAMILY/ kids)

  Kategórie

 • Pedál FAMILY kids 1 dospelý + 1 dieťa vo veku 7 – 11 rokov (2013 - 2017), dĺžka trate 25 km povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Pedál FAMILY 1 dospelý + 1 dieťa vo veku 11 – 16 rokov (2008 - 2013), dĺžka trate 25 km povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Junior 16 – 18 rokov (2006 - 2008), dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Juniorky 16 – 18 rokov (2006 - 2008), dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži HOBBY 19 - 39 rokov (1985 - 2005), dĺžka trate 25 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži HOBBY 40+ - 40 a viac rokov (1984 a skôr) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Ženy HOBBY – 19 - 39 rokov (1985 - 2005) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Ženy HOBBY – 40 a viac rokov (1984 a skôr) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • E-BIKE ženy – 19 a viac rokov (2005 a skôr) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • E-BIKE muži – 19 a viac rokov (2005 a skôr) - dĺžka trate 25 km , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži ELITE 19-39 rokov, (1985 - 2005) dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži MASTERS 40-49 rokov (1975 - 1984) - dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Ženy ELITE 19 a viac rokov (2005 a skôr)- dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
 • Muži SENIOR - nad 50 rokov (1974 a skôr) - dĺžka trate 50 km, povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

  Registrácia a štartovné

  PRIHLÁSENIE NA PRETEKY: ONLINE:
  Číslo účtu na úhradu štartovného je: IBAN: SK44 1111 0000 0017 3978 2009, UniCredit Bank.
  Variabilný symbol: uvádzať vygenerovaný prihlasovacím systémom /príde na email/
  Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno/ mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné.
  Po úhrade štartovného odporúčame si na registračnej stránke overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie do 5 dní.
  V prípade problémov s prihlasovaním, alebo priradením úhrady štartovného, prosím, kontaktuje nás na e-mailovej adrese: pretekybike@centrum.sk alebo tel: 0907 181 838.
  POZOR: Online prihlásení pretekári, majú nárok na prezenčnú tašku (predpokladaný obsah tašky: 250ml energetický nápoj HELL, nealko radler Zlatý Bažant, tyčinka Marva, suvenír....,).
  Upozornenie: Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške. Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.
  Prihlásenie: na preteky sa môžete prihlásiť on-line na tomto odkaze.
  Štartovné:
 • do 31.03.2024 – 18€
 • od 01.04.2024 do 21.04.2023 – 25€
 • od 22.04.2024 do 05.05.2024 – 30€
 • Štartovné PEDÁL FAMILY: do 05.05.2024 – 30€ (registrácia len online)
 • NA MIESTE pre všetky kategórie: 40€  bez prezenčnej tašky do vyčerpania štartových čísel
  Zmena trasy a presun štartovného:
 • do 30.04.2024 - 0€
 • od 01.05.2024 - 3€
 • 5€ prenesenie štartovného na inú osobu

  V cene štartovného: nevratné štartové číslo s čipom, občerstvenie na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda), občerstvenie v cieli (voda), jedlo a nápoj v cieli (guľáš, kofola), umývanie bicyklov, sprchy a WC, zabezpečená prvá pomoc, automatická účasť v tombole.
  Prihlásenie je spojené s úhradou štartovného v stanovenom termíne. Prihlásenie (zľavnené termíny) a vyplatenie v deň podujatia sa neakceptuje. V tomto prípade platí štartovné 40,-EUR v hotovosti. Platba kreditnou kartou nie je možná

  Ceny pre víťazov:
 • Prví traja z každej kategórie obdržia víťazné trofeje.
 • Pedal FAMILY/kids, každé dieťa dostane diplom a účastnícku medailu.
  Tombola: Tombola prebehne po vyhodnotení pretekov. Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly podľa štartového čísla.

  Podmienky účasti na pretekoch

 • Certifikovaná cyklistická prilba je povinná pre každého pretekára. Odporúča sa horský bicykel.
 • Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj zdravotný preukaz.
  Zdravotný stav: podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko a za plnej cestnej premávky.
  Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. V prípade potreby je účastník povinný preukázať
  sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.
  Škody: Organizátor nezodpovedá sa škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej trati.

 • Pretekári v kategóriách: Junior/ Juniorky môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
 • Pretekári od 15 do 18 rokov sú povinní, v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, doložiť podpísaný písomný súhlas rodičov. Bez tohto súhlasu, aj v prípade uhradenia štartovného, im nebude umožnené štartovať na pretekoch – súhlas si treba vyžiadať emailom.
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.
 • Mimo vyznačenej občerstvovacej stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad.

  Odstúpenie počas pretekov: Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.
  Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:
 • pretekár predčasne odštartuje,
 • pretekár sa zaradí na štarte z prednej časti štartovej rovinky
 • neprejde všetkými kontrolami na trati,
 • sa pretekár bude správať nešportovo,
 • jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
 • neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)

  Iné:
 • Preteky sa konajú za každého počasia!
 • Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
 • Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.
 • Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
 • Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár.
 • Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
 • Štart na vlastné nebezpečenstvo.
 • V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, pandémie sa ponecháva manipulačný poplatok.
 • Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípadne zrušenia pretekov.
 • Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.
 • Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, pri registračnom stanovišti a vklade 50€, ktorý v prípade jeho neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora.
 • Účastník podujatia berie na vedomie a dáva súhlas, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis, video-dokumentácia pre propagačné účely.
 • Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke Cyklistika Lučenec a použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

  Kompletné propozície nájdete na stránke organizátora.
 • keyboard_arrow_up