Kliknutím prejdeš na
www.welovecycling.com
Reklama
MTBIKER odporúča Novohradský pedál
Sme mediálnym partnerom akcie.


Dátum konania pretekov:
19. mája 2019

Miesto štartu a cieľa:
Mestské kúpalisko Lučenec

Registrácia:
od 08:00 do 10:30 hod.

Organizátor:
Vlastimil Duzbaba, tel: +421907 181 838

Spoluorganizátor:
Mesto Lučenec a ZŠ M.R. Štefánika Lučenec

Stavba trate:
Vlastimil Duzbaba

Predseda organizačného výboru:
Mgr. Veronika Danková

Výsledkový servis:
dodávateľ elektronického merania časov - ČASOMIERA-VOS-TPK s.r.o

Kategórie:
  • Junior 16 – 18 rokov (2000-2002), dĺžka trate 25 km (27km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
  • Juniorky 16 – 18 rokov (2000-2002), dĺžka trate 25 km (27km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
  • Muži HOBBY 19 - 39 rokov (1979-1999) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
  • Muži HOBBY 40+ - 40 a viac rokov (1978 a skôr) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
  • Ženy HOBBY – 19 a viac rokov (1999 a skôr) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
  • E-BIKE25 – 19 a viac rokov (1999 a skôr) - dĺžka trate 25 km (27km) , povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky - Limintovaný počet štartovných čísiel a to 10 kus.
  • Muži ELITE 19-39 rokov, (1978-1999) dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
  • Muži MASTERS 40-49 rokov (1969-1978) - dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
  • Ženy ELITE 19 a viac rokov (1999 a skôr)- dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky
  • Muži SENIOR - nad 50 rokov (1968 a skôr) - dĺžka trate 50 km (52km), povrch lesné cestičky, zvážnice, asfalt, singletracky

Súťaž Lučenčanov v najpočetnejšej kategórii, ktorej sa môžu zúčastniť cyklisti bez rozdielu veku s trvalým pobytom v Lučenci. Trvalé bydlisko bude overené pri registrácii v deň pretekov ( nezabudnite si priniesť OP), pri nesplnení podmienky súťaže bude pretekár vyhodnotený len v rámci poradia vo svojej kategórii.

Prihlásenie na preteky: ONLINE:

Číslo účtu na úhradu štartovného je: IBAN: SK5711000000002610159771.

SWIFT / BIC: TATRSKBXXXX Tatra Banka.

Variabilný symbol: Uvádzať vygenerovaný prihlasovacím systémom

Do poznámky pre prijímateľa uviesť: meno, za koho je platené štartovné.
Po úhrade štartovného odporúčame si na registračnej stránke overiť, či systém zaznamenal vašu platbu a prihlásenie.

V prípade problémov s prihlasovaním, alebo priradením úhrady štartovného, nedoručenia prihlášky na e-mail, prosím, kontaktuje nás na e-mailovej adrese: pretekybike@centrum.sk .

POZOR ! Online prihlásení pretekári, majú nárok na balíček.

Upozornenie: Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!

Prihlásenie:
Na preteky sa môžete prihlásiť on-line na tomto odkaze do 9.mája 2019 do 12:00 hod. za zvýhodnené štartovné v sume 15 eur s nárokom na balíček.

Po 9. máji 2019 je možné sa prihlásiť už len na mieste pretekov vo výške 20,-eur bez balíčka.

Prihlásenie na preteky: NA MIESTE: 20,- € na mieste bez balíčka

V cene štartovného: štartovné číslo s čipom, občerstvenie na trati (ovocie, tyčinky, iontové nápoje, voda), občerstvenie v cieli (voda), jedlo a nápoj v cieli (guľáš, kofola - pivo), umývanie bicyklov, sprchy a WC, zabezpečená prvá pomoc, automatická účasť v tombole,

Časy štartov:
Kategórie na 50 km o 11:00 hod (Muži ELITE, Ženy ELITE, Muži MASTERS, Muži SENIOR)
Kategórie 25 km o 11:15 hod: (Ženy hobby, Muži hobby, Muži hobby 39+, Junior, Juniorky, E-Bike)

Ceny pre víťazov:
Prví traja z každej kategórie obdržia víťazné trofeje.
Tombola: Tombola prebehne po vyhodnotení pretekov.
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly.
Hlavná cena: Pobyt na 1 noc s polpenziou a neobmedzeným vstupom do wellness a na kúpalisko KUPKO od nášho partnera AQUATERMAL STREHOVÁ.

Podmienky účasti na pretekoch:
Certifikovaná cyklistická prilba je povinná pre každého pretekára! Odporúča sa horský bicykel.
Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj zdravotný preukaz.
Zdravotný stav: podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko a za plnej cestnej premávky.

Škody: Organizátor nezodpovedá sa škody spôsobené pretekármi počas preteku a na celej trati.
Pretekári v kategóriách: Junior/ Juniorky môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

Pretekári od 15 do 18 rokov sú povinní, v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, doložiť podpísaný písomný súhlas rodičov. Bez tohto súhlasu, aj v prípade uhradenia štartovného, im nebude umožnené štartovať na pretekoch.

Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

Mimo vyznačenej občerstvovacej stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad!

Odstúpenie počas pretekov:
Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:
- pretekár predčasne odštartuje,
- neprejde všetkými kontrolami na trati,
- sa pretekár bude správať nešportovo,
- jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
- neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)

Zdravotné zabezpečenie: Počas pretekov bude pristavená sanitka a zabezpečená základná zdravotná pomoc.

Iné:
Preteky sa konajú za každého počasia!
Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť (podpísaná prihláška pretekára).
V prípade, že pretekár nedonesie na registráciu vytlačenú prihlášku, ktorá je zároveň dokladom o zaplatení, nebude mu umožnené štartovať na pretekoch.
Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.
Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.
Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár!
Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky.
Štart na vlastné nebezpečenstvo.
V prípade neuskutočnenia sa pretekov z dôvodu živelnej pohromy, epidémie sa štartovné nevracia.
Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu v prípadne zrušenia pretekov.
Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.
Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, pri registračnom stanovišti a vklade 40€, ktorý v prípade jeho neoprávnenosti prepadá v prospech organizátora.
Účastník podujatia berie na vedomie a dáva súhlas, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis, video-dokumentácia pre propagačné účeli
Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke Cyklistika Lučenec a použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

Parkovanie: Bezplatné v blízkosti štartu a cieľa.Legenda: parkovanie P1 až P4 na Športovej ulici, červená šípka – príjazdová križovatka Haličská cesta

Mapa trate:


Viac na tomto odkaze.

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára